Talouden raportit ja laskelmat

Raportit ja laskelmat

Meille on tärkeää asiakasyritystemme menestyminen ja tavoitteiden saavuttaminen.
Tulojen ja kulujen kirjaaminen kustannuspaikkakohtaisesti antaa mahdollisuuden analysoida
asiakkaidemme liiketoimintaa, asiakkaiden ja tuotteiden kannattavuutta ja seurata projektien ja
hankkeiden kannattavuutta. Yhteistyössä asiakkaan kanssa laadimme vuosibudjetin osana
talousraportointia ja talouden seurantaa.

Kassavirtalaskelman avulla on helppo suunnitella kassan hallintaa ja rahoitustarpeita.